Salezjańska Szkoła Podstawowa

Dokumenty szkoły podstawowej

Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Księdza Bosko w Łodzi.

  • Statut Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Księdza Bosko w Łodzipobierz
  • Kryteria oceny zachowania w SSPpobierz
  • Ochrona Dzieci i Młodzieży.pobierz
  • Program wychowawczo-profilaktyczny.pobierz
  • Regulamin korzystania z szafek w szatni.pobierz
  • Regulamin dyskotek szkolnych.pobierz
  • RODOpobierz
  • Regulamin Usługi Microsoft Office 365 w ZSS w Łodzipobierz