Bursa Salezjańska im. Księdza Bosko w Łodzi

Bursa Salezjańska im. Księdza Bosko jest katolicką placówką opiekuńczo-wychowawczą młodzieży męskiej, uczącej się w gimnazjach i szkołach średnich miasta Łodzi.

Celem Bursy jest towarzyszenie młodym ludziom na etapie ich formacji edukacyjnej poprzez:

 • troskę o rozwój intelektualny, ludzki i duchowy;
 • spotkania indywidualne i grupowe;
 • pomoc w nauce i stały kontakt z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi.

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osobowych (w sumie 32 miejsc) i bardzo dobre warunki do nauki.

Do dyspozycji wychowanków są:

 • kaplica, w której codziennie odbywa się modlitwa wieczorna ze „Słówkiem na dobranoc”, raz w miesiącu Eucharystia (chętni mogą uczestniczyć we Mszy św. codziennie);
 • sala telewizyjna;
 • hala sportowa;
 • stołówka;
 • dostęp do Internetu Wi-Fi.
System ewaluacji oświaty.

Ewaluacja zewnętrzna Bursy Salezjańskiej

W dniach od 28 stycznia do 3 lutego 2016 r. odbyła się w Bursie Salezjańskiej ewaluacja zewnętrzna. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

więcej

Stawiamy na odpowiedzialność, fachowość i nowoczesność oraz zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę.

ks. Andrzej Kurto, kierownik Bursy

Bursa Salezjańska
im. Księdza Bosko

ul. Wodna 36

90-046 Łódź

ks. Andrzej Kurto
kierownik

42 67 18 403

692 41 61 25

Wymagane dokumenty
od kandydatów

 • podanie,
 • ankietę personalną,
 • prezentację kandydata,
 • opinie Księdza Proboszcza lub katechety,
 • jedno zdjęcie legitymacyjne,
 • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).

Konto do wpłat
za pobyt w Bursie

Zespół Szkół Salezjańskich, Łódź, ul. Wodna 36
PL 66 1600 1169 1849 0738 1000 0003
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko wychowanka oraz opłacany okres (miesiąc)