Dyrektor

COVID-19

28 sie 2020 - 18:05

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w szkole podczas pandemii.

Sposób funkcjonowania reguluje Zarządzenie Dyrektora ZSS oraz szczegółowe procedury (załączniki).