ks. Julian Dzierżak

Dyrektor

DYŻUR

Codziennie w godzinach pracy.

Na rozmowę z ks. Dyrektorem prosimy umawiać się zawsze przez sekretariat.

Imieniny

17 lutego