Ładowanie strony...

Kontakt

Zespół Szkół Salezjańskich
im. ks. Bosko w Łodzi.

Znajdź nas na:
Konto do wpłat za zajęcia dodatkowe
(do 10 dnia miesiąca)
Nazwa konta
Fundacja Nauki i Wychowania, Łódź, ul. Wodna 36
Nr konta
Każdy uczeń posiada osobisty rachunek

(uczniowie kontynuujący naukę używają tego samego rachunku bankowego; nowy numer otrzymują tylko uczniowie rozpoczynający naukę w szkole)

Tytułem
W tytule przelewu prosimy wpisać:
"Wpłata na cele edukacyjne".
Konto Rady Rodziców
(do 10 października każdego roku)
Nazwa konta
Zespół Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
Nr konta
PL 39 1600 1169 1849 0738 1000 0004

(opłata wynosi 100 zł niezależnie od ilości uczących się dzieci)

Tytułem
W tytule przelewu prosimy wpisać:
imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Konto do wpłat za obiady
Nazwa konta
Zespół Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
Nr konta
PL 87 1600 1169 1849 0738 1000 0013
Tytułem
W tytule przelewu prosimy wpisać:
"Za obiady w miesiącu (należy podać miesiąc i rok), ucz. (imię i nazwisko), klasa (podać klasę)."
Konto do wpłat za zajęcia na basenie
(do 10 dnia miesiąca)
Nazwa konta
Zespół Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
Nr konta
PL 33 1600 1169 1849 0738 1000 0015
Tytułem
W tytule przelewu prosimy wpisać:
imię i nazwisko ucznia oraz klasę oraz: "Nauka pływania".
Tak, jest to szkoła publiczna, tzn. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz jest otwarta dla wszystkich uczniów. Więcej na ten temat można przeczytać w Statucie Szkoły.
Opłata jest tylko za zajęcia dodatkowe. Wynosi ona 200 zł za miesiąc.