Szkoła Salezjańska
im. Księdza Bosko

ul. Wodna 34

90-046 Łódź

[email protected]

42 671-85-00

42 671-85-09

Znajdź nas na:

Sekretariat

Dodatkowe telefony

Księgowość

426718506

Kadry

426718507

Intendentka

426718519

Rachunki bankowe

Konto do wpłat za zajęcia dodatkowe
(do 10 dnia miesiąca)

Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
każdy uczeń posiada osobisty rachunek
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Konto Rady Rodziców
(do 10 października każdego roku)

Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko, Łódź, ul. Wodna 34
PL 39 1600 1169 1849 0738 1000 0004
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.