Salezjańska Szkoła Podstawowa

Edukacja zróżnicowana

Salezjańska Szkoła Podstawowa jako całość jest szkołą koedukacyjną. W kształceniu jednak wykorzystujemy zróżnicowanie ze względu na płeć. Oznacza to, że na każdym poziomie szkoły podstawowej tworzymy klasy jednorodne: dla chłopców i dla dziewcząt.

Taki system pozwala lepiej wykorzystać naturalne uwarunkowania i predyspozycje wynikające z różnic płci oraz odpowiednio dostosować metody i tempo edukacji. Jednocześnie chłopcy i dziewczęta - w ramach przerw i zajęć pozalekcyjnych - mogą swobodnie rozwijać umiejętności wzajemnej komunikacji.

Dlaczego jest to dobre dla dzieci?

  • Proces nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.
  • Metody i formy nauczania są dostosowane do płci i uwzględniają naturalne różnice w tempie i sposobie rozwoju chłopców i dziewcząt.
  • W klasach jednorodnych uczniowie mają większą motywację, chętniej podejmują wyzwania i osiągają więcej; są też bardziej zaangażowani w proces nauki, łatwiej wyrażają swoje zdanie i czują się komfortowo w swoim towarzystwie.
  • Uszanowanie naturalnych różnic sprzyja kształtowaniu szacunku dla drugiej płci.
  • W tym modelu lepiej rozwijają się cechy specyficzne dla danej płci. Sprzyja to osiąganiu dojrzałości kobiecej i męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia, szczególnie w wieku dorastania; dzięki temu dziewczęta i chłopcy lepiej przygotowują się do relacji z płcią przeciwną w dorosłym życiu.
  • Szkoła salezjańska wykorzystuje więc to, co najlepsze w modelu edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć, zachowując jednocześnie atuty koedukacji w obrębie całej szkoły.

Źródła i dodatkowe informacje:

Edukacja zróżnicowana (www.sternik.edu.pl)
Nauczanie zróżnicowane (Wychowawca 9/2014)