Salezjańskie
liceum ogólnokształcące

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Wysoki poziom nauczania harmonijnie łączymy z wychowaniem społecznym i religijnym. Zgodnie z maksymą Patrona szkoły - św. Jana Bosko: “Wychowywać uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Tryb kształcenia

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

więcej

Tutoring

Jest to forma indywidualnej pracy ucznia z nauczycielem, której celem jest rozpoznawanie mocnych stron podopiecznego i ich systematyczne rozwijanie.

więcej

Rekrutacja

Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły. Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do liceum.

więcej

Wiadomości

29 lis 2020 - 15:47

Adwent 2020

27 lis 2020 - 22:25

Adwent 2020 - zaproszenie

27 lis 2020 - 17:38

W szkole praca wre

Dokumenty Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi.

zobacz dokumenty

Rodziców i kandydatów zapraszamy na "Dni Otwartych Drzwi" do naszej szkoły.

Sprawdź terminy