Salezjańskie
liceum ogólnokształcące

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Wysoki poziom nauczania harmonijnie łączymy z wychowaniem społecznym i religijnym. Zgodnie z maksymą Patrona szkoły - św. Jana Bosko: “Wychowywać uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Tryb kształcenia

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

więcej

Tutoring

Jest to forma indywidualnej pracy ucznia z nauczycielem, której celem jest rozpoznawanie mocnych stron podopiecznego i ich systematyczne rozwijanie.

więcej

Rekrutacja

Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły. Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do liceum.

więcej

Wiadomości

14 cze 2021 - 10:36

Dzień zdrowia SLO 2021

11 cze 2021 - 22:06

Teatr powrócił!

Dokumenty Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi.

zobacz dokumenty

Kandydatów do liceum zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Sprawdź terminy