Ładowanie strony...
20 sierpnia 2020

Rekrutacja do klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Dyrektor

Uwaga!

Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, ale nie jest szkołą rejonową

Krok 1

Zgłoszenie kandydata do szkoły

W celu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego należy zgłosić elektronicznie na adres [email protected] prośbę o przesłanie formularza rekrutacyjnego. W zgłoszeniu należy podać dane dziecka oraz szkołę do której aplikuje.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła do Państwa formularz rekrutacyjny, którego wypełnienie wygeneruje podanie o przyjęcie do szkoły. To podanie zostanie Państwu wysłane w formacie pdf w celu weryfikacji poprawności danych. Należy je w domu wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Krok 3

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Wydrukowane i podpisane przez rodziców podanie składamy do sekretariatu szkoły oraz dołączamy wymagane załączniki:
 • opinię księdza proboszcza
 • akt chrztu (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • odpis aktu urodzenia (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • 3 fotografie
Należy uiścić w sekretariacie szkoły opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł (płatność tylko gotówką)

Krok 4

Spotkanie kwalifikacyjne dla kandydatów do SSP

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat zaprasza rodziców z dzieckiem na pierwsze spotkanie, które będzie miało następujący przebieg:
  • Dziecko będzie pracowało z nauczycielami w grupie kilkorga dzieci. Będzie to forma ogólnej obserwacji dziecka.
  • Rodzice w tym czasie spotkają się z Księdzem Dyrektorem.
 • Drugie spotkanie będzie miało podobną formułę, podczas której dziecko będzie pracowało z jednym nauczycielem i będzie poddane szczegółowej obserwacji.

Krok 5

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego do SSP

Planujemy zakończyć postępowanie rekrutacyjne do SSP w kwietniu 2024 r.. Informacje o przyjęciu uczniów do klasy 1 SSP zostanie podana do 31 maja 2024 r. drogą mailową .

UWAGA
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:

DRZWI OTWARTE

Od grudnia do maja, w jedną sobotę miesiąca, istnieje możliwość obejrzenia szkoły, porozmawiania z uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją. Spotkania informacyjne odbywają się w godz. 09.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy w następującą sobotę:
 • 09 grudnia 2023 r.
 • 20 stycznia 2024 r.
 • 17 lutego 2024 r.
 • 09 marca 2024 r.
 • 06 kwietnia 2024 r.