Jan Michniewicz

Nauczyciel techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

DYŻUR

Czwartek, godz. 14.40 - 15.25

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

24 czerwca

Koła zainteresowań

  • Koło Fotograficzne
  • Koło kulinarne
  • Koło kulinarne​