Dokumenty

Bursa Salezjańska im. Księdza Bosko w Łodzi

Dokumenty Bursy Salezjańskiej

Poniżej do pobrania przydatne dokumenty.

  • Statut Bursy Salezjańskiej im. Księdza Bosko w Łodzipobierz
  • Regulamin Bursypobierz
  • Podanie kandydata do Bursypobierz
  • Ankieta personalna kandydata do Bursypobierz
  • Oświadczenie Rodziców lub Opiekunów prawnychpobierz
  • Wyrażenie zgody Rodzica / Opiekuna prawnegopobierz