Dokumenty

Bursa Salezjańska im. Księdza Bosko w Łodzi

Dokumenty Bursy Salezjańskiej

Poniżej do pobrania przydatne dokumenty.

  • Statut Bursy Salezjańskiej im. Księdza Bosko w Łodzipobierz
  • Regulamin Bursypobierz
  • Podanie kandydata do Bursypobierz
  • Ankieta personalna kandydata do Bursypobierz
  • Oświadczenie Rodziców lub Opiekunów prawnychpobierz
  • Wyrażenie zgody Rodzica / Opiekuna prawnegopobierz
  • Informacje dla Rodziców w czasie Covid-19pobierz
  • Funkcjonowanie bursy w czasie Covid-19pobierz
  • Informacje dla wychowanków w czasie Covid-19pobierz
  • Deklaracje dla Rodziców Covid -19pobierz