Zaprogramuj Przyszłość

Nasza szkoła przystąpiła do programu "Zaprogramuj Przyszłość", którego celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności.

Od 2019 roku wszyscy uczniowie klas 1-3 SSP będą mogli uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem robotów, tabletów, mat edukacyjnych czy zestawów mechatronicznych "Makey Makey".

Pliki w nodzie