Agnieszka Gryszkalis

"Zaprogramuj Przyszłość" - etap I

18 lis 2019 - 21:54

Podczas drugiego dnia szkolenia nauczyciele odkrywali, że kodowanie jest fantastyczną zabawą. Tym razem dużo ćwiczeń było wykonywanych bez użycia komputera.
Ćwiczyliśmy algorytmiczny sposób myślenia, precyzyjne formułowanie i rozumienie instrukcji. Próbowaliśmy także układać własne ćwiczenia z użyciem ogromnej maty do kodowania.