Ładowanie strony...

Tutoring w Liceum Salezjańskim

Nasza historia

W 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projekty pn. „Wychować człowieka mądrego”. Celem projektu było wprowadzenie do polskich szkół metody tutoringu.

Od tamtej pory w naszej szkole (na razie w liceum) posługujemy się tą metodą, aby wspierać uczniów w procesie ich rozwoju.

Podpis

To forma pracy indywidualnej ucznia z nauczycielem, której celem jest rozpoznawanie mocnych stron podopiecznego i ich systematyczne rozwijanie. W trakcie cyklicznych spotkań tutor (nauczyciel) słucha ucznia, dzieli się z nim własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i stworzyć plan rozwoju.

Każdy z uczniów naszego liceum będzie mógł wybrać sobie tutora (spośród przeszkolonych nauczycieli) i współpracować z nim w oparciu o zasady zawarte w kontrakcie tutorskim.

To nauczyciele, którzy przeszli specjalne szkolenie i uzyskali kwalifikacje tutora. W naszej szkole jest ich ponad 30. Lista wszystkich tutorów znajduje się na stronie kadry SLO.

Jeśli chcesz osiągnąć coś, na czym Ci naprawdę zależy, warto skorzystać z ich doświadczenia i pomicy

lista tutorów

Każdy uczeń Salezjańskiego Liceum.
Nie. Udział w szkolnym tutoringu jest zalecany, ale nieobowiązkowy.
Jeden rok szkolny. Współpraca ucznia i tutora regulowana jest tzw. „kontraktem”. To on określa m.in. czas, cele wskazane przez ucznia i miejsce spotkań.
Wybór tutora odbywa się poprzez bezpośrednie zgłoszenie do nauczyciela-tutora. O przyjęciu do procesu tutorskiego decyduje tutor.
Nabór do szkolnego tutoringu rozpoczyna się połowie września. Trwa do "wyczerpania miejsc", gdyż każdy tutor może przyjąć maksymalnie 7 podopiecznych.
Lista tutorów znajduje się na stronie kadry SLO.

lista tutorów

Film o tutoringu nagrany w naszej szkole

Więcej o tutoringu można przeczytać na stronie projektu: tutoringszkolny.pl

Dlaczego warto?

Tutoring jest dla szkoły:

  • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej,
  • uzupełnieniem wychowawstwa klasowego,
  • szansą na stworzenie przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem-tutorem a jego wychowankiem,
  • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno-profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo-opiekuńczego,
  • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
  • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
  • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
  • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.

Nasze wiadomości

O tutoringuCzytaj wszystkie

Tutoring czas zacząć

Rozejrzyj się! Tutorzy są wszędzie (oczywiście w naszej szkole). Poniżej znajdziecie odpowiedzi na ...