Tutoring to:

efektywne
wsparcie

indywidualny
kontakt

przyjazne
środowisko

innowacyjność
i nowoczesność

W naszej szkole

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projekty pn. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.”

33

przyjaznych i wyszkolonych tutorów

150

uczniów objętych tutoringiem

Przeczytaj o zasadach tutoringu w roku szkolnym 2018/19.

O tutoringu

To forma pracy indywidualnej ucznia z nauczycielem, której celem jest rozpoznawanie mocnych stron podopiecznego i ich systematyczne rozwijanie. W trakcie cyklicznych spotkań tutor (nauczyciel) słucha ucznia, dzieli się z nim własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i stworzyć plan rozwoju.

Każdy z uczniów naszego liceum będzie mógł wybrać sobie tutora (spośród przeszkolonych nauczycieli) i współpracować z nim w oparciu o zasady zawarte w kontrakcie tutorskim.

  • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej,
  • uzupełnieniem wychowawstwa klasowego,
  • szansą na stworzenie przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem-tutorem a jego wychowankiem,
  • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno-profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo-opiekuńczego,
  • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
  • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
  • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
  • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.