Ładowanie strony...

Szkoła Podstawowa

Koła zainteresowań przygotowujące do egzaminów

"S.O.S." Język angielski

Ilona Bartoszek

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas ósmych z myślą o ich przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Cambridge English

Magdalena Wójcik

Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego

GEOKONKURS

Joanna Jastrzębska

Zajęcia przygotowujące do wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii dla uczniów klas 8 i 7 Szkoły

Koło biologiczne dla 8 klas SSP oraz koło powtórzeniowe do matury dla klas 4 SLO

Dominika Franoszek

koło przygotowuje uczniów klas 8 SSP do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii. koło

Koło matematyczne

Stanisław Łaciński

"Złota liczba. Boska proporcja. Niezwykły kod Fibonacciego" Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z materiału

koło matematyczne dla SSP

Stanisław Łaciński

Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4 SSP.

Dariusz Jacek Drab

Zajęcia wyrównawcze dla klas 4SP.