Ładowanie strony...
20 sierpnia 2020

Tryb kształcenia w Salezjańskim Liceum

Maciej Drewniak

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Wysoki poziom nauczania harmonijnie łączymy z wychowaniem społecznym i religijnym. Zgodnie z maksymą Patrona szkoły - św. Jana Bosko: “Wychowywać uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Informacje ogólne

 • Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Zapewniamy wysoki poziom nauczania.
 • W celu dopełnienia kształcenia ogólnego nauczany jest język łaciński i filozofia.
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia z obszaru muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki i sportu.
 • Nie tworzymy klas profilowanych. Stąd każdy przed rozpoczęciem nauki wybiera 3 lub 2 przedmioty, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym, stosując się do jednej z 15 propozycji:

Dwa przedmioty + język obcy

(do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)

 • język polski + geografia + język obcy
 • język polski + historia + język obcy
 • język polski + biologia + język obcy
 • matematyka + geografia + język obcy
 • matematyka + fizyka + język obcy
 • matematyka + biologia + język obcy
 • matematyka + informatyka + język obcy
 • matematyka + chemia + język obcy
 • chemia + biologia + język obcy
 • geografia + historia + język obcy
 • WOS + historia + język obcy

Trzy przedmioty

 • język polski + historia + geografia
 •  matematyka + fizyka + chemia
 • matematyka + chemia + biologia
 • matematyka + geografia + historia.
01

Uczeń przez 4 lata edukacji realizuje 2-3 rozszerzenia w liczbie godzin przewidzianej na każdy rok nauki.

02

Wyboru zestawu przedmiotów na poziomie rozszerzonym kandydat dokonuje wypełniając odpowiednią rubrykę w podaniu o przyjęcie do szkoły.

03

Uczniowie z klas równoległych (A, B, C) będą realizowali przedmioty na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych. Języki obce nowożytne nauczane są w grupach wielkości połowy klasy, uwzględniających poziom umiejętności.

04

Zarówno grupa rozszerzenia, jak i językowa zostanie utworzona wówczas, gdy liczba uczniów będzie nie mniejsza niż 10 osób.

Wszyscy uczniowie realizują przedmioty:
 • łacinę z kulturą antyczną w wymiarze 4 godzin w cyklu
 • filozofię   w wymiarze 2 godzin w cyklu.

Informacje dodatkowe

Testy językowe

Kandydaci, którzy chcą kontynuować naukę języków obcych, winni napisać testy językowe informujące o poziomie zaawansowania w języku. Przewidujemy dwa terminy do wyboru w celu napisania testu.

Najpóźniej dwa dni przed wybranym terminem testu należy zgłosić w sekretariacie szkoły swój udział.

Drzwi otwarte szkoły

Chętni kandydaci do szkoły i ich rodzice mogą zwiedzić szkołę w ramach spotkań „otwarte drzwi”. Spotkania odbywają się we wskazane soboty w godzinach 9-15.