Agnieszka Bugajska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 15.00-15.45

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem osobiście za pomocą poczty e-mail (przynajmniej dzień przed wyznaczonym terminem).

Moje pliki