Marcin Paździor

Zaproszenie do udziału w projekcie z kolegami z Lyonu

8 gru 2019 - 22:36

Zapraszam klasy 2-6 SSP do wymiany uczniowskiej z zaprzyjaźnioną Polską Szkołą w Lyonie we Francji

Projekt wymiany młodzieży

Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz

Polskiej Szkoły w Lyonie (Francja)

Projekt realizują:

 • Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko w Łodzi (Polska)
 • Szkołą Polska w Lyonie (Francja)

 

Prosimy o włączenie się w projekt poprzez zaproszenie do swoich domów na okres od 18.04 do 25.04.2020 rówieśników z Francji.  Pobyt polskich dzieci we Francji, które obowiązek szkolny realizują w szkołach francuskich, w domach swoich rówieśników wyda na pewno wspaniałe owoce. W załączniku (nr1) podajemy wykaz dzieci z informacją o płci i wieku (7-12). Projekt jest kontynuacją zawiązanych relacji ze społecznością szkolną z Lyonu w ubiegłym roku szkolnym.

Temat projektu: Poznajmy bliżej Wielkich Polaków

Przystępując do rekrutacji, rodzic powinien wiedzieć, że:

 • termin przyjazdu uczniów z Francji to: 18.04.2020 (nieznana jeszcze godzina przylotu do Warszawy) - 25.04.2020 (nieznana jeszcze godzina wylotu z Warszawy),
 • przyjmuje pod swój dach rówieśnika swojego dziecka i zapewnia mu nocleg i wyżywienie,
 • udział w projekcie jest formą nagrody za dobre wyniki w nauce, w klasach 2-4 ważna jest opinia wychowawcy, w klasach starszych średnia ocen co najmniej 4.5 na półrocze.
 • jego dziecko domowe i dziecko z Lyonu będzie uczestniczyło we wszystkich działaniach projektowych,
 • zobowiązuje się do bezpiecznego dostarczenia dziecka do szkoły (ok. 8.00) i odebrania o umówionej wcześniej porze (ok. 16.30),
 • transport, wyżywienie uczestników projektu w trakcie zajęć/wycieczek będą finansowane ze środków prywatnych,
 • niedziela będzie dniem u rodzin (19.04.2020),
 • szczegółowy plan będzie podany do końca marca 2020.

Główne cele projektu to: 

 • integracja dzieci obu szkół,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
 • bliższe poznanie Jana Pawła II i Fryderyka Chopina z uwzględnieniem wieku dzieci,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych,
 • budowanie od dzieciństwa dobrego wizerunku Polaków.

Punktem wyjścia do naszych działań będzie dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, które ukształtowały Jana Pawła II.

Planowane formy realizacji:

 • lekcja historii - w oparciu o dzieciństwo Karola Wojtyły i kontekst historyczny,
 • lekcja języka polskiego w oparciu o teksty związane z Fryderykiem Chopinem i Karolem Wojtyłą (JP2),
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia teatralne,
 • wycieczki (Wadowice, Łódź)
 • gry sportowe.

Rekrutacja do projektu:

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuję wyłącznie mailowo ([email protected]) do 19.12.2019. Uczniowie zgłoszeni do udziału w rekrutacji zostaną powiadomieni mailowo o szczegółach zadań, przed którymi staną w czwartek, 9.01.2020 o godz. 10.45 w sali N206 (sala muzyczna). Nie będzie o nic trudnego, jednakże wymagającego pewnego wysiłku i przygotowania (nad szczegółami pracuję). Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do projektu należy dostarczyć do mnie zgodę na udział dziecka w projekcie (prześlę dokument).

Uczniowie, których zaprzyjaźnieni koledzy/koleżanki przyjeżdżają do Polski, mogą czuć się uczestnikami projektu pod warunkiem wyraźnej deklaracji rodziców co do udziału dziecka w wymianie (mailowo do 13.12.2019) oraz pozytywny wynik działań 9.01.2020, o których pisałem wyżej.

Wyjazd do Lyonu planowany jest na 17-24 kwietnia 2021 po zakończeniu Tygodnia Miłosierdzia (po I Komunii Św.).

W razie pytań proszę pisać na adres [email protected].

 • lyon-dane-uczestnikow-na-strone.pdfpobierz