Ładowanie strony...
14 stycznia 2022

Wczesnoszkolni salezjańscy

Sylwia Gajewska

Wczesnoszkolna ekipa salezjańska to 212 uczniów, uczących się w dziesięciu klasach. To ponad 30 nauczycieli. To od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-17.00 pięćdziesiąt wspólnych godzin nauki, pracy, zabawy, rozmów i bycia ze sobą.

 

W roku szkolnym 2021/22 uczymy się w dziesięciu oddziałach pod opieką nauczycieli wczesnoszkolnych i specjalistów do godziny 13.15 oraz nauczycieli świetlicowych do 17.00. Są to:

1a: Izabela Janik, Amelia Wrońska-Kaczmarek

1b: Agnieszka Bugajska, Piotr Grambo

2a: Weronika Łubisz, Magdalena Ragan

2b: Sylwia Gajewska, Artur Zienczyk

2c: Agnieszka Konicka-Kula, Marta Kwella

2d: Katarzyna Kubisztal, Łukasz Paciok

3a: Elżbieta Bazyluk, Aleksandra Bugaj-Cymerman

3b: Dominika Góreczna, Łukasz Tybulczuk

3c: Aneta Bartłomiejczyk-Siuto, Małgorzata Wiktor

3d: Anna Wójcik/Magdalena Ragan, Maciej Jarosz

Nasza praca zorganizowana jest dla wszystkich potrzebujących od godziny 7.00, gdy odbywa się poranna świetlica. O 7.50 nasi uczniowie wyruszają na zajęcia gimnastyczne ze swoim nauczycielem lub dwa razy w tygodniu wychowanie fizyczne prowadzą specjaliści. Po porannym rozruchu, korzystamy ze szkolnej stołówki i przy ciepłej herbacie dzieci zjadają swoje drugie śniadanie.

Pięć kolejnych godzin lekcyjnych uczniowie uczą się edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, technicznej, plastycznej, społecznej. Język angielski dla najmłodszych prowadzony jest trzy razy w tygodniu w dwóch grupach przez naszych specjalistów: Magdalenę Wójcik, Marię Wendrowską oraz Rafała Gajca. Uczniowie dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach z religii z Księdzem Pawłem Szczepańskim, przygotowując się do I Komunii Świętej. Raz w tygodniu biorą też udział w zajęciach informatycznych (w dwóch grupach), prowadzonych przez Agnieszkę Gryszkalis i Adama Kołodziejskiego. Edukacji muzycznej także uczą nasi specjaliści: w klasach I Marcin Paździor, w klasach II Aneta Bartłomiejczyk-Siuto a w klasach III Weronika Łubisz. Klasy III mają też dodatkową godzinę zajęć teatralnych z Sylwią Gajewską.

Przed ostatnią godziną lekcyjną wszyscy spotkamy się w kościele na Słówku. A nasze zajęcia edukacyjne zawsze kończymy o 13.15. Wtedy to od obiadu zaczyna się druga część dnia. Po posiłku uczniowie zostają w klasach na świetlicy. Jest czas na studium - uzupełnienie zadań porannych, uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań oraz wspólna zabawa.

Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów, we współpracy z rodzicami, staramy się przygotować ciekawą ofertę zajęć dodatkowych. Nasi wczesnoszkolni otrzymują pomoc logopedyczną, uczestniczą w zajęciach z terapii ręki, w zajęciach wspomagających. Gdy jest taka potrzeba, korzystamy z pomocy naszych szkolnych psychologów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej - w projekcie ministerialnym.

Dzieci rozwijają także swoje zainteresowania sportowe: basen, piłka nożna, koszykówka. Muzyczne: śpiew, gra na gitarze. Matematyczne, plastyczne - zajęcia z ceramiki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, uczą się programowania, kodowania, języka angielskiego. Trzecioklasiści spotykają się z na godzinę z naszymi lektorami z języka niemieckiego Magdaleną Polakowską-Siwek oraz hiszpańskiego Dominiką Włodarczyk, by móc wyrazić swoją opinię podczas wyboru drugiego języka przez klasą IV. 

Uczestniczymy też w licznych projektach rozwijających m. in. czytanie, w zawodach sportowych, konkursach. Wyjeżdżamy na wycieczki, wychodzimy na zajęcia poza szkołę. Odwiedzają nas ciekawi goście, nasi rodzice opowiadają o swoich zawodach, swoimi talentami dzielą się starsi uczniowie szkoły. 

Nasi najmłodsi są ważną częścią salezjańskiej społeczności. Nie tylko uczą się tego, co wymaga podstawa programowa, ale przede wszystkim mają przestrzeń do wszechstronnego rozwoju, budowania relacji i robienia tego w radości i duchu Księdza Bosko.