Ładowanie strony...
23 marca 2023

Warsztat uczniowski w ramach konkursu Złote Szkoły NBP

Marcin Paździor

W minionym tygodniu odbyły się warsztaty przygotowane przez uczniów klas ósmych dla swoich koleżanek i kolegów z klasy.

W ramach konkursu Złote Szkoły NBP, w którym uczniowie klas siódmych i ósmych Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Łodzi biorą udział, odbyły się dwa warsztaty przygotowane przez uczniów dla uczniów. 

Apolonia i Marysia z klasy 8a przygotowały dla koleżanek warsztat pt. Zabezpieczenia polskich banknotów. Odbył się on w ramach lekcji z wiedzy o społeczeństwie. 

Na początku prowadzące opowiedziały o głównych zadaniach Narodowego Banku Polskiego, następnie płynnie przeszły do tematu spotkania. Zaznaczyły, że za produkowanie fałszywych pieniędzy, a także za wprowadzanie ich do obiegu grożą wysokie kary. Dziewczyny zaprezentowały podstawowe zabezpieczenia banknotów, które najczęściej nosimy w portfelu. Pokazały, jak rozpoznać, czy pieniądz jest prawdziwy (dotnij, zobacz, przechyl).  

Po takim wprowadzeniu, uczestniczki wykonały dwa ćwiczenia. Pierwsze polegało na przyporządkowaniu definicji zabezpieczeń do zabezpieczeń występujących na pieniądzu papierowym. Drugie wymagało nazwania tych zabezpieczeń.

Po sprawdzeniu odpowiedzi dziewczęta podeszły do urządzenia ze światłem UV oraz lupą. Na przykładach banknotów 100 zł (obiegowy) i 20 zł (kolekcjonerski z Kopernikiem) sprawdzono zabezpieczenia pod światłem białym i UV. Banknot o nominale 500zł (obiegowy) posłużył do sprawdzenia zabezpieczeń niewidocznych gołym okiem. 

Na końcu dziewczęta powiedziały, czego się dowiedziały podczas zajęć. Okazało się, że temat był niezwykle interesujący i uczennice naprawdę dużo wyniosły z warsztatu.

 

Gabryś z klasy 8b przygotował dla kolegów warsztat pt. Zadania Banku Centralnego, który również odbył się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Na początku prowadzący tytułem wprowadzenia zaprezentował edukacyjny materiał filmowy przygotowany przez Narodowy Bank Polski, po którym uczniowie zostali podzieleni na 10 grup, otrzymali fragmenty materiałów edukacyjnych podzielonych na niewielkie fragmenty. Do uczniów należało przeczytanie z uwagą otrzymanych treści oraz napisać jedno lub dwa pytania do tekstu wraz z czterema odpowiedziami (w tym jedną prawidłową). Po zrealizowaniu zadania przedstawiciel grupy wyszedł na środek sali i odczytywał pytania wraz z odpowiedziami, a uczniowie z pozostałych grup odpowiadali na pytania. Na końcu chłopcy powiedzieli, czego się dowiedzieli podczas zajęć i czy temat był interesujący.

W domu Gabryś zebrał pytania wraz z odpowiedziami i zrobił quiz w aplikacji kahoot, który na kolejnej lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie rozwiązywali. Quiz rozwiązały również dziewczęta z klasy równoległej. Uznały, że to ciekawy i niecodzienny sposób zdobywania wiedzy.

https://youtu.be/mC65caen4g4 - tu jest dostępny materiał video z warsztatu chłopców.