Maciej Sokołowski

V Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Narciarstwie Alpejskim I Snowboardzie

11 lut 2020 - 18:06

V ZIMOWE OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

 Wyjazd :

piątek 28. 02.2020 r. o godz. 7.00 (przewidywana jazda na nartach w godzinach 17.00-21.00 pod opieką instruktorów Spytkowice - Beskid)

sobota i niedziela jazda pod opieką instruktorów - ośrodek narciarski Spytkowice - Beskid -  możliwość poćwiczenia na tyczkach.

poniedziałek 02.03.2020 r. zawody (slalom gigant) od  godz.10.00 -15.30  

Przyjazd do Łodzi ok. godz.22.00

Nocleg i wyżywienie AGROTURYSTYKA U SŁAWKA Spytkowice koło Rabki Zdrój

Koszt wyjazdu: 

310 zł  plus 90 zł wpisowe na zawody plus 200 zł na karnety - łączny koszt wyjazdu 600 zł 

Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd narciarski w terminie 28.02.- 02.03.2020 r. oraz  pisemna zgoda na udział w zawodach w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 lutego 2020 r. u instruktorów: Tomasz Sekyra tel. 513 777 037;  Maciej Jarosz tel. 606 331 764

 

1. CEL ZAWODÓW

·                    popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród młodzieży salezjańskiej,

·                    współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród młodzieży,

·                    odkrywanie młodych talentów

·                    promowanie pozytywnego wizerunku Inspektorii Krakowskiej, Beskidu Wyspowego,

·                    integracja miłośników narciarstwa alpejskiego,

·                    promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „flair play”.

 

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się 2 marca 2020 roku ( poniedziałek) na stokach Wyciągu Narciarskiego Spytkowice „Beskid” Początek zawodów o godzinie 10.00

 

3. ORGANIZATORZY

·                    Dom Zakonny Pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Skawa

·                    Parafia Skawa

·                    Inspektoria Krakowska św. Jacka

·                    Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwo Młodzieży - Kraków

·                    Ośrodek narciarski Spytkowice - Beskid

Organizatorzy zapewniają profesjonalne przygotowanie zawodów (elektroniczny pomiar czasu, obsługa sędziowska, przygotowanie trasy zjazdu).

4. UCZESTNICTWO

·                    W zawodach mogą brać udział dziewczęta  i chłopcy uczęszczający do szkół podstawowych lub szkół średnich czy zawodowych, będący odbiorcami wychowawczo-duszpasterskiej działalności Salezjanów.

·                    Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu oraz pisemnej zgody rodziców / prawnych opiekunów na udział w zawodach.

·                    Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z imprezą oraz nieodpłatne użycie wizerunku zawodnika przez Organizatora w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej , radiowej i internetowej.

 

5. KLASYFIKACJA

Zawody prowadzone będą w kategoriach:

Narty:

·                     K i M 2008-2009,

·                     K i M 2006-2007,

·                     K i M 2003-2005,

·                    K i M 2000-2002,

·                    Najlepszy czas (Open)

 

 Zawody snowboardowe przeprowadzone zostaną w 2 kategoriach open dziewczyny i chłopcy.

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem. Odbędzie się jeden/dwa (uzależnione od warunków na stoku) przejazdy SLALOMU GIGANTA.

7. OPŁATA STARTOWA

Koszty 90 zł. (karnet na cały dzień, przejazd wyciągiem narciarskim oraz poczęstunek - kiełbaska pieczona i pieczywo lub gorąca zupka

 

8. PROGRAM ZAWODÓW

Rozdanie numerów startowych – 2.03.2020 godz.10.00

Oglądanie trasy – zgodnie z NRS do godz. 11.00

Modlitwa i start pierwszego zawodnika - godz. 11.00

Po przejeździe ostatniego zawodnika półgodzinna przerwa, a następnie wręczenie nagród i dyplomów – około godziny 15.00

Koniec zawodów - ok. godz. 15.30

Kolejność startu:

·                    dziewczęta, chłopcy - ( najmłodsi, narty),

·                    dziewczęta, chłopcy - (szkoła podstawowa narty),

·                    dziewczęta, chłopcy - (szkoła średnia i zawodowa narty),

·                    dziewczęta, chłopcy - (szkoła podstawowa, średnia, zawodowa snowboard),

 

9. RYZYKO STARTU

Każdy z zawodników powinien dostarczyć do szkolnego opiekuna wyznaczonego na czas trwania zawodów zgłoszenie oraz oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów).

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawnego sprzętu oraz pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów  na udział w zawodach.

 

10. NAGRODY

Dyplomy i medale dla 3 najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Puchary zostaną przyznane dla dziewczyny i chłopca w kategorii OPEN.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·                    Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków podczas jakiegokolwiek etapu zawodów.

·                    Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas każdego z etapów zawodów.

·                    Regulamin może ulegać zmianie. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów www.skawa.sdb.org.pl Jeśli warunki pogodowe będą niekorzystne lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów lub przesunąć ich termin.

·                    Wszystkie sporne kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora zawodów.

 

 

Tagi

zawody