Ładowanie strony...
20 marca 2017

Umowa z Uniwersytetem Łódzkim

Piotr Drzewiecki

W środę 15 marca br. po raz pierwszy w historii naszej szkoły, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, a Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym. Od pięciu lat kilkunastu uczniów naszej szkoły uczestniczy w projekcie: „Praktyki naukowe na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ dla uzdolnionych uczniów Liceum zainteresowanych fizyką”.

Umowę podpisał ks. dyrektor Julian Dzierżak sdb, zaś wcześniej dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ prof. dr hab. Paweł Maślanka. WFTiIS rep rentowali: prof. UŁ dr hab. Wielisław Olejniczak i prof. UŁ dr hab. Andrzej Korejwo.
Idea uczestnictwa w zajęciach uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego na Uniwersytecie Łódzkim sięga 2011 roku, kiedy to nasz profesor fizyki - p. Henryk Czekalski nawiązał współpracę ze swoimi kolegami z Wydziału Fizyki i informatyki Stosowanej UŁ. Zgodnie z nią uczniowie SLO mogli raz w tygodniu uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników UŁ.
Celami, jakie przyświecały podczas realizacji zajęć, była przede wszystkim popularyzacja fizyki, możliwość dostępu do profesjonalnej aparatury naukowej jako „oglądacz” oraz jako „użytkownik”, możliwość kontaktu z fizykami, zapoznanie się z ewentualną karierą naukową, przełamywanie barier ekskluzywności (która oznacza, że tylko nieliczni są w stanie pojąć daną wiedzę) oraz ogólnie pogłębianie zainteresowania fizyką czyli nauką o Całym Kosmosie. Jednocześnie celem tych zajęć z punktu widzenia UŁ jest reklamowanie studiowania fizyki na wydziale WFiIS. Adresatami tego projektu zostali uczniowie 1klas LO, których do tej pory było ponad 30-tu.
Zwykle w czasie takiego roku zajęć nasi uczniowie odwiedzają: mikroskop elektronowy, „pierwszą” pracownie fizyki i „drugą” pracownię fizyki, mikroskop sił atomowych, pracownię programowania mikrokontrolerów, pracownię fizyki jądrowej. Odwiedzają – to znaczy że wykonują tam gdzie się da – pomiary i badania naukowe. Zajęcia będą kontynuowane w następnym roku.

Piotr Drzewiecki, Henryk Czekalski
fot. Piotr Drzewiecki, Bartosz Bugajski 2a SG