Roraty salezjańskie 2018

Piotr Drzewiecki 03.12.2018

Wraz z początkiem Adwentu, w każdej parafii i wspólnocie odprawiane są roraty. We wspólnocie salezjańskiej tradycją stały się cotygodniowe msze roratnie o 6.30, przy zgaszonych światłach, z zapalonymi świecami w dłoniach. A po mszy wszyscy zasiadają do wspólnego śniadania, dzieląc się tym, co ze sobą przynieśli oraz dobrym słowem. Po posiłku wszyscy rozchodzą się do swoich zajęć.

- Adwent jest takim okresem, gdzie codzienności powinniśmy zostawić i skupić się na swoim sercu, na naszej relacji z Panem Bogiem, by przygotować się dobrze na przyjście Zbawiciela. To czas, by odmieniło się moje serce, by stało się lepsze. Nie jesteśmy godni, aby Pan Bóg mógł przyjść do nas, "ale powiedz tylko słowo...". To wielkie zadanie, które stoi przed nami. Nieogarniony Bóg zamknie się w naszym sercu, a żyć z Bogiem to tylko szczęście. Każdy z nas musi zrobić coś szczególnego, aby nasze serce nadawało na tej samej fali co Bóg. On może przemówić w ciszy naszego serca. Zostaw swoje największe przyjemności, by największą przyjemnością stał się przychodzący Bóg – mówił ks. Julian Dzierżak.

Dla uczniów szkoły roraty odprawiane są od wtorku do piątku w kaplicy szkolnej o 7.30, zaś w poniedziałki o 6.30.