Marcin Paździor

Razem dla edukacji

19 lis 2017 - 22:43

Szkoła we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska realizuje projekt „RAZEM DLA EDUKACJI” współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.” Adresowany jest do naszej szkoły oraz szkoły polskiej w Egliszkach/Jałówce na Wileńszczyźnie.

Temat naszego projektu brzmi: Powstańcy Polscy i Litwy w walce o niepodległość ojczyzny.

W dniach 26.11.2017-2.12.2017 będziemy gościć grupę trzynaściorga uczniów wraz opiekunami.