Ładowanie strony...
29 kwietnia 2022

Pożegnanie maturzystów 2022

Maciej Drewniak

Zakończenie roku szkolnego jest zawsze ważnym wydarzeniem, tym bardziej jeśli dotyczy ostatnich klas szkoły średniej, które w tym roku opuszczają mury szkoły salezjańskiej. W piątek 29 kwietnia pożegnaliśmy maturzystów rocznik 2022.

Rozpoczęliśmy od Mszy św., w której uczestniczyło całe liceum. Modliliśmy się za kończące szkołę klasy trzecie ponadgimnazjalne życząc im zdania matury oraz dobrych wyborów życiowych.

Potem, jeszcze w kościele, nastąpiło rozdanie świadectw i nagród. Oprócz nich każdy z kończących szkołę uczniów tradycyjnie otrzymał egzemplarz Pisma Świętego z dedykacją, aby słowo Boże oświecało mu życiowe drogi.

Po części oficjalnej przeszliśmy do szkolnej Auli na część artystyczną, którą poprowadziły trzecie klasy liceum 4-letniego. Jako pamiątkę wręczyli maturzystom specjalnie przygotowane albumy z ich zdjęciami i osobistymi sentencjami.

Na koniec maturzyści, nie bez wzruszenia, podziękowali wychowawcom, nauczycielom i pracownikom za wszystko, co otrzymali i czego doświadczyli przez lata pobytu w szkole salezjańskiej.

Mamy nadzieję, że jako absolwenci będą do nas wracać.