Obrady Salezjańskiego Sejmu Szkolnego

Piotr Drzewiecki 25.11.2018
sss

W piątek 23 listopada odbyły się II. Obrady Salezjańskiego Sejmu Szkolnego. Podczas obrad byli obecni członkowie Samorządu Uczniowskiego - przewodnicząca SLO Aleksandra Banaszczyk, wiceprzewodniczący SLO Patryk Stańczak, skarbnik SSS Jakub Skałecki, przewodnicząca SG Marta Winiarska i Dominika Najder. Na 24 posłów wybranych do SSS, obecnych było 19 posłów. Obradowali oni i dyskutowali nad siedmioma projektami, z czego trzy zostały przyjęte bez poprawek, zaś cztery projekty zostały przyjęte z poprawkami posłów.

Przypomnienie dla uczniów SG i SLO: każda klasa (prócz klas maturalnych) ma swoich dwóch przedstawicieli w Sejmie. Jeżeli ktoś chce zmienić coś w szkole, powinien porozmawiać ze swoimi przedstawicielami=posłami w Sejmie, a oni przedstawią te pomysły na forum Sejmu.