Matematyczny Sukces Najmłodszych

Sylwia Gajewska 13.05.2019

Troje uczniów klasy 2 SSP zostało wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY!

Gratulujemy Marii Jaskółce, Michałowi Deinie, Michałowi Żurawskiemu vel Grajewskiemu, ich Rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci w rozwijaniu talentów a także Pani Weronice Łubisz, która drugi rok prowadzi dodatkowe zajęcia matematyczne dla chętnych i uzdolnionych uczniów edukacji wczesnoszkolnej!

Szczególne brawa od uczniów i nauczycieli klas 1-3!