Dyrektor

Lista wstępna do SLO

3 sie 2020 - 12:32

W załącznikach prezentujemy listę wstępną do SLO.

Prosimy o zapoznanie się z dalszą procedurą rekrutacji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. W środę, 12 sierpnia 2020 r., o godz. 18.00 nastąpi ustalenie listy przyjętych do klasy 1 SLO na rok szkolny 2020/2021.
 2. Prosimy o obecność rodziców kandydatów ze względu na konieczność podpisania niezbędnych dokumentów. Dopełnienie wszystkich formalności przewidzianych na to spotkanie pozwoli na wpisanie kandydata na listę przyjętych.
 3. Kandydatów zapraszamy, jeżeli będą mogli przybyć. Ich obecność jednak nie jest niezbędna.
 4. Prosimy o uzupełnienie lub dostarczenie dokumentów w oryginale:
 • podanie do szkoły
 • wymagania szkoły
 • świadectwo ukończenia klasy 7 (kopia)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu
 • opinia katechety
 • opinia księdza proboszcza
 • fotografie (3 podpisane)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia (chyba, że szkoła przekaże sama).

Podczas spotkania nastąpi podpisanie porozumienia dotyczącego finansowania przez rodziców zajęć dodatkowych. Porozumienie podpisują oboje rodzice. Jeżeli przybędzie tylko jeden rodzic, drugi będzie zobowiązany do końca sierpnia br. uzupełnić podpis w sekretariacie szkoły. Prosimy zatem o posiadanie:

 • dowodów tożsamości rodziców
 • numer PESEL dziecka

Przebieg spotkania:

 • ustalenie listy przyjętych poprzez odczytanie listy dziewcząt i listy chłopców (zachowujemy parytet w rekrutacji) i potwierdzenie przez kandydatów lub ich rodziców obecności
 • rodzice otrzymają dokumenty do wypełnienia
 • wypełnione oraz przyniesione dokumenty rodzice składają w sekretariacie szkoły
 • kandydat lub rodzice podpisują wolę podjęcia nauki w gabinecie dyrektora szkoły.

Po zakończeniu wszystkich procedur ogłoszona zostanie na stronie internetowej lista przyjętych do SLO.

 • lista-wstepna-do-slo-2020-2021-chlopcy-1.pdfpobierz
 • lista-wstepna-do-slo-2020-2021-dziewczeta-1.pdfpobierz