Ładowanie strony...
19 sierpnia 2022

LETNIA PRZYGODA Z DŹWIĘKAMI

Henryk Czekalski

W dniach od 25 do 30 czerwca  odbyły się zajęcia w ramach czternastego obozu naukowego fizyków SLO  "LETNIA PRZYGODA Z DŹWIĘKAMI".

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozpoczęliśmy nasze wakacyjne   spotkanie   z   fizyką,    tym    razem o tematyce związanej z akustyką.
Dzień pierwszy przeznaczony był na szerokie wprowadzenie     w     szczegółowe   zagadnienia z tego tematu, dotyczące działania całego aparatu głosowego człowieka oraz całego aparatu słuchowego człowieka.  Oczywiście nie mogło    zabraknąć    wprowadzenia     ogólnego o falach i o zjawiskach falowych, gdyż spora część uczestników obozu nie miała jeszcze lekcji szkolnych dotyczących tego tematu.
W czasie trwania zajęć uczniowie mieli możliwość  wykonywania doświadczeń w laboratoriach aeroakustyki na terenie Instytutu Energetyki  w Łodzi oraz na terenie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, zdobywając wiedzę o działaniu narządu mowy i słuchu człowieka. 
W laboratorium aeroakustyki pokazano nam szereg doświadczeń w dwóch komorach: w komorze bezechowej oraz w komorze pogłosowej. Natomiast w pracowni fizyki UŁ uczestnicy zajęć wykonywali między innymi pomiary takie jak pomiar prędkości dźwięku lub pomiar częstotliwości mowy i śpiewu.
Zdobytą podczas zajęć wiedzę młodzi fizycy prezentowali w kilkuminutowych wystąpieniach przy udziale zaproszonych gości.
Zajęcia zakończyliśmy rozdaniem dyplomów i pamiątkowym zdjęciem
 
organizatorzy:
Henryk Czekalski 
Zofia Ziółkowska

 

 

 

Henryk Czekalski