Dyrektor

Krótkie spodnie do mundurka

13 cze 2021 - 08:11

Ze względu na utrzymującą się wysoką temperaturę uczniowie mogą nosić krótkie spodnie do mundurka. Szczegółowe informacje i zasady zawarte są w zarządzeniu Księdza Dyrektora Nr 56.