Marcin Paździor

Cecyliada 2019 - tylko do 21.30 można się zgłaszać!

15 paź 2019 - 21:05

Zapraszam do udziału w wydarzeniu muzycznym ku czci św. Cecylii, patronki muzyki.

Św. Cecylia, antyczna męczennica, Rzymianka, patronka muzyki (kościelnej).

 

Cecyliada do impreza muzyczna, na której wystąpić może każdy uczeń Szkoły Salezjańskiej ukazując swój talent muzyczny: można tańczyć, grać śpiewać. Odbędzie się 22.11.2019 w godz. 14.30-17.30 w auli naszej szkoły.

1. Uczestnik może wystąpić jeden raz.

2. Występ nie powinien trwać dłużej niż 3 min, włącznie z wejściem i zejściem ze sceny.

3. Repertuar musi być zaakceptowany przez organizatora.

4. Najpóźniej tydzień wcześniej odbędą się obowiązkowe próby akustyczne, o których uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. Nieobecność podczas przesłuchania uważana jest jako rezygnację z chęci występu. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość odstąpienia od tego wymogu.

5. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie przez office 365 korzystając z linka https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-luvTRInOE-M7cRYFzZ… do 11.11.2019 do godz. 21.30, później zgłoszenie nie będzie możliwe.

W zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko wykonawcy, tytuł utworu, nazwisko autora/autorów, czas trwania, potrzeby techniczne (np. ilość mikrofonów, krzesło, itp.).

6. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, którzy otrzymają muzyczne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Wręczenie nagrody odbędzie się do 6.12.2019.

7. Organizator zastrzega możliwość przyznania więcej niż jedną nagrodę.

 

Ewentualne pytania oraz podkłady muzyczne proszę kierować na adres [email protected].