mgr Tomasz Hamrol

Nauczyciel wychowania fizycznego

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 16.15 - 17.00

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

21 grudnia