Tina Darulewska

Wicedyrektor Nauczyciel geografii

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 11.00 - 14:00
Środa, godz. 13.00 - 14.30

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

25 stycznia