Małgorzata Rosiak

Nauczyciel języka angielskiego oraz Wychowania do Życia w Rodzinie

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 13.45 - 14.30

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem osobiście za pomocą poczty e-mail (przynajmniej dzień przed wyznaczonym terminem).

Imieniny

18 stycznia