Anna Wójcik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 15.00-15.45

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

26 lipca