Anna Czerkawska

Nauczyciel wspomagający

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 15:30 - 16:15

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

26 lipca

Koła zainteresowań

  • Zajęcia z ceramiki dla klasy 4a SSP