Anna Czerkawska

Nauczyciel wspomagający

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 15:30 - 16:15

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem osobiście za pomocą poczty e-mail (przynajmniej dzień przed wyznaczonym terminem).

Imieniny

26 lipca

Koła zainteresowań

  • Zajęcia z ceramiki dla klasy 4a SSP