Agnieszka Konicka-Kula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DYŻUR

Poniedziałek, godz.15.30 - 16.15

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem osobiście za pomocą poczty e-mail (przynajmniej dzień przed wyznaczonym terminem).

Imieniny

21 stycznia

Moje pliki

Koła zainteresowań

  • Jak się uczyć?