Ładowanie strony...
13 listopada 2023

Podsumowanie innowacji pedagogicznej "600-lecie Łodzi - poznajemy nasze miasto!"

Emilia Fijałkowska

W tym roku Łódź obchodziła 600 urodziny. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej okazji do poszerzenia wiedzy naszych uczniów na temat ich małej ojczyzny. Dlatego polonistka Emilia Fijałkowska zainicjowała interdyscyplinarną innowację pedagogiczną pt. „600-lecie Łodzi - poznajemy swoje miasto!”, która przybliżyła uczniom klas 6A, 6C i 6D historię i tradycję Łodzi oraz pozwoliła na skorelowanie nauczanych treści w obrębie takich przedmiotów szkolnych jak: język polski, historia, matematyka, język angielski, język niemiecki, plastyka, muzyka, technika, geografia i religia.  

Zajęcia, które odbyły się w ramach innowacji, umożliwiły uczniom szersze spojrzenie na aspekty związane z tradycją i kulturą tego miasta.  

Na języku polskim dzieci: 

  • poznały sylwetki takich twórców jak: Julian Tuwim, Aleksander Kamiński, Władysław Reymont, Jerzy Kosiński i Andrzej Sapkowski; 

  • analizowały wiersze Tuwima o naszym mieście oraz fragmenty “Ziemi obiecanej”, które świetnie obrazowały XIX Łódź; 

  • dowiedziały się, dlaczego Łódź jest nazywana miastem czterech kultur 

  • zinterpretowały hymn naszego miasta “Prząśniczka”, a następnie na muzyce nauczyły się go śpiewać pod przewodnictwem pani Pauliny Makulskiej (efekt tej pracy szkoła mogła usłyszeć podczas świętowania Dnia Edukacji Narodowej – uczniowie klas szóstych odśpiewali hymn na apelu); 

  • poznały różne tradycyjne łódzkie potrawy, niektóre z nich miały okazję ugotować i skosztować na technice pod okiem pani Anny Nowak; 

  • poznały łódzkie regionalizmy; 

  • opisały wybraną łódzką kamienicę, którą wcześniej malowały na plastyce oraz zobaczyły podczas spaceru szlakiem kamienic z panią Renatą Leszczyńską; 

  • przypomniały sobie, jak zapisuje się nazwy mieszkańców miast, a jak nazwy mieszkańców kraju oraz jak odmienia się rzeczownik łodzianin w liczbie pojedynczej i mnogiej; 

  • dowiedziały się, dlaczego łódzki szpital nosi imię Jonschera, łódzki teatr – Jaracza, a łódzkie uliceSkrzywana, Kopcińskiego i Karskiego. 

Na historii z panem Tadeuszem Brojewskim klasy szóste poznały historię Łodzi.  

Na niemieckim pod okiem pani Magdaleny Polakowskiej-Siwek wyszukiwały informacje o niemieckich fabrykantach związanych z tym miastem 

Anglistka, pani Barbara Gęsicka zabrała nasze nastolatki na spacer po ul. Piotrkowskiej, podczas którego dziewczyny rozwijały swoje kompetencje językowe.  

Pani Agnieszka Gryszkalis przeprowadziła matematykę w Parku Źródliska. Tam jej uczennice wykorzystywały twierdzenie Talesa do zmierzenia wysokości drzew i latarni 

Pani Agata Dębska, nauczycielka geografii, postanowiła uświadomić naszym uczniom, że mają szczęście, iż tu mieszkają. My-łodzianie mamy dostęp do najlepszej wody pitnej w Polsce oraz mamy na wyciągnięcie ręki wiele przepięknych terenów zielonych. 

Na religii z panią Małgorzatą Wiktor uczennice rozmawiały o różnicach między kościołem rzymskokatolickim a prawosławnym. Zgłębiły temat judaizmu oraz dowiedziały się, jakie religie wyznają mieszkańcy Łodzi 

Dopełnieniem kwestii religii i wielokulturowości Łodzi był spacer śladami łódzkich Żydów. Razem z panią Małgosią i panią Emilią klasy 6A i 6D odwiedziły cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej oraz stację Radegast 

Kiedy szóstoklasiści zgłębiali tajemnice Łodzi, klasa 3b omawiała lekturę “A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta” G. Bąkiewicz. Dlatego uczennice klasy 6A postanowiły przygotować stacje zadaniowe na temat lektury, której akcja rozgrywa się w tym mieście i odwiedzić panią Agniesz Bugajską oraz chłopców. Uczennice samodzielnie przygotowały krzyżówkę na kanwie opowieści i memory z łódzkimi regionalizmami. Dodatkowo towarzyszyły młodszym kolegom podczas wyszukiwania w tekście informacji o wyglądzie Scheiblera i jego charakterze. 

Zwieńczeniem projektu jest przepiękna wystawa zorganizowana przez uczniów klas szóstych i panią Renatę Leszczyńską - na szkolnych korytarzach możemy podziwiać obrazy przedstawiające łódzkie kamienice - oraz wiersze o Łodzi napisane przez nasze uczennice. 

Podczas zajęć, w ramach innowacji, uczniowie pracowali w grupach i indywidualnie. Odgrywali scenki, rysowali, tworzyli własne wypracowania. Rozwinęli bardzo wiele kompetencji twardych i miękkich. W ciekawy sposób realizowali podstawy programowe z wielu przedmiotów i ćwiczyli umiejętności takie jak: wyszukiwanie informacji, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, czy współpraca. Dodatkowo szóstoklasiści poszerzyli swoją wiedzę o Łodzi i mieli okazję rozwinąć albo odkryć swoje talenty.  

Dzięki otwartości i kreatywności nauczycieli uczących w klasach szóstych i biorących udział w projekcie udało nam się zrealizować wszystkie cele projektu.  

Emilia Fijałkowska