Najbliższe wydarzenia

  • MB Częstochowskiej

  • Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i sprawdzające wiedzę

  • Posiedzenie wyjazdow Rady Pedagogicznej

  • Dzień gospodarczy w szkole