Salezjańska Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji

 • Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły.
 • Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie wg uzyskanej lokaty w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 • O miejscu na liście decyduje również kolejność odbytych rozmów.

Szkoła Podstawowa - klasy pierwsze

Rozpatrywane będą podania kandydatów, którzy:

 • odbyli dwa spotkania rekrutacyjne, badające predyspozycje;
 • otrzymali akceptację zespołu rekrutacyjnego;
 • zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punktów, która plasuje ich w grupie jednej klasy (tworzymy jedną klasę dziewcząt i jedną klasę chłopców);
 • a ich rodzice odbyli rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Szkoły (rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po złożeniu dokumentów);
  Rozmowa kwalifikacyjna jest częścią rekrutacji, należy odbyć ją w terminie ustalonym w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż do połowy marca 2020 r.
 • uiścili opłatę rekrutacyjną;
 • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
  • podanie,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • świadectwo chrztu,
  • fotografie (3 podpisane),
  • opinia księdza proboszcza,
  • bilans zdrowia - 6-latka (po przyjęciu dziecka do szkoły).

Szkoła Podstawowa - klasy 4-8

Przewidujemy możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2019/2020 do klasy 4. W tym celu należy złożyć podanie. Rozpatrywane będą podania uczniów, którzy:

 • zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punktów, która plasuje ich w grupie jednej klasy (tworzymy jedną klasę dziewcząt i jedną klasę chłopców);
 • a ich rodzice odbyli rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Szkoły (rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po złożeniu dokumentów);
  Rozmowa kwalifikacyjna jest częścią rekrutacji, należy odbyć ją w terminie ustalonym w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż do połowy marca 2019 r.
 • uiścili opłatę rekrutacyjną;
 • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
  • kopia świadectwa z klasy poprzedniej,
  • oceny półroczne z klasy obecnej,
  • opinia księdza proboszcza,
  • opinia katechety,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • świadectwo chrztu,
  • fotografie (3 podpisane),
  • karta zdrowia (po przyjęciu dziecka do szkoły).

Ważne terminy

 • Test językowy dla kandydatów do Szkoły Podstawowej: 
 • Składanie świadectw dla kandydatów do klasy IV: 

Warunki finansowe

 • opłata rekrutacyjna (bezzwrotna, wpłacana w sekretariacie szkoły) - 50 zł;
 • miesięczna opłata za zajęcia dodatkowe - 100 zł (przez 10 miesięcy);
 • Rada Rodziców - 100 zł rocznie;
 • ubezpieczenie - ok. 40 zł (pakiet chroni ucznia przez cały rok kalendarzowy, całą dobę, w kraju i za granicą);
 • szafka szkolna - 100 zł (opłata obejmuje cykl kształcenia);
 • mundurek - wg zamówienia (zestaw podstawowy - ok. 300 zł).