Absolwenci SLO

Absolwenci Salezjańskiego Liceum im. ks. Bosko

Po zmianach politycznych w Polsce w 1989 roku Salezjanie mogli podjąć starania o odzyskanie swojej własności przy ul. Wodnej. Wyposażenie szkół było zniszczone, brakowało własnej kadry pedagogicznej, która mogła przygotowywać uczniów do pracy w różnych zawodach, inne były także ówczesne potrzeby edukacyjne społeczeństwa. I stąd narodził się pomysł utworzenia przy ul. Wodnej liceum ogólnokształcącego.

Swoją działalność rozpoczęło w roku szkolnym 1991/1992. Przyjętych zostało wtedy do szkoły 89 uczniów, utworzono trzy klasy pierwsze Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bosko. Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. Antoni Gabrel sdb. Pierwszy rocznik absolwentów opuścił mury szkoły w 1995 roku.

Listę absolwentów można przeglądać klikając roczniki w menu.