O projekcie

Od września 2016 do grudnia 2017 roku w naszej szkole realizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

PowerSE - logo

Przygotowanie

Działania grupy projektowej zakładały między innymi udział części nauczycieli w wyjazdowych szkoleniach zagranicznych. Owocem tych wyjazdów jest wiedza, która przyczyniła się do powołania Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości.

Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości

Projekt Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości, w którym bezpośrednio uczestniczyło 18 nauczycieli i ok. 150 uczniów szkół średnich z naszego Zespołu Szkół, miał prowadzić do powołania zespołów zadaniowych, w których wspólnie nauczyciele i uczniowie pracowali nad przygotowaniem strategii edukacyjnych, służących zwiększeniu efektywności i atrakcyjności nauczania i uczenia się. Efektem działalności pracowni są m.in. scenariusze lekcji wykorzystujące aktywizujące metody nauczania, uwzględniające metodologię CLIL i zastosowanie ICT jak i wspierające rozwój kreatywnego i nowatorskiego podejścia do nauczania, pomoce naukowe (prezentacje, plakaty, filmy, gry, lapbooki), które są wykorzystywane w czasie zajęć prowadzonych w ZSS w Łodzi.

Pracownia systematycznie publikowała przygotowane materiały w formie elektronicznego biuletynu na podstronie PROJEKTY pod adresem lodz.salezjanie.pl/power-se. Wspomniane scenariusze znajdują się na stronie www.pracowniaip.blogspot.com. Zapraszamy do przeglądania i stosowania w swojej pracy dydaktycznej.

Propozycje tematów, jakimi zajmowano się w Pracowni, zgłaszane były zarówno przez nauczycieli i uczniów. Zagadnienia, zwłaszcza dotyczące takich przedmiotów jak: języki obce, matematyka, chemia, to często tematy, które były szczególnie trudne w procesie edukacji (nauczyciele mieli problemy z ich wyjaśnieniem, uczniowie z ich przyswojeniem). Pracownia systematycznie publikowała przygotowane materiały w formie elektronicznego bloga, podlinkowanego na podstronie POWER SE na stronie szkoły lodz.salezjanie.pl/power-se. Informacje dotyczące realizacji zadań można znaleźć również na FB fanpage'u projektowym szkoły.

Rezultaty

W czasie 16 miesięcy trwania Projektu nauczyciele wzięli udział w 18 mobilnościach, spędzając łącznie 90 dni szkoląc się w międzynarodowym środowisku. Doświadczenia i umiejętności wyniesione z kursów przekazywali członkom Rady Pedagogicznej w postaci warsztatów, prelekcji czy gotowych materiałów. Wszyscy członkowie zespołów przedmiotowych zostali zapoznani z rozmaitymi metodami pracy zespołowej, twórczymi sposobami rozwiązywania problemów i innymi technikami pracy, poznanymi przez nauczycieli w czasie szkoleń odbytych w ramach projektu POWER SE. Dwukrotnie udało nam się zorganizować szkolenia dla nauczycieli i uczniów spoza naszej szkoły. Ponadto, przeprowadziliśmy Festiwal Projektu, podczas którego pozostali uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli przyjrzeć się rezultatom pracy osób zaangażowanych w działania Pracowni. Również Organ Prowadzący wyraził daleko idące zainteresowanie inicjatywą, zachęcając inne szkoły salezjańskie z naszej Inspektorii do aplikowania w kolejnych konkursach. W czasie projektu udało nam się nawiązać współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. Łącznie uczestniczyliśmy w trzech projektach typu eTwinning, z których jeden połączony jest z mobilnościami uczniów. Dwa z tych projektów nadal trwają.

Jako kontynuację naszej dotychczasowej pracy postrzegamy również kolejne inicjatywy. We wrześniu 2018 rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach funduszy programu Erasmus Plus „Film w Pracowni Innowacji i Przedsiębiorczości” jak i prowadzimy szkolenia dla kadr i uczniów zaprzyjaźnionych szkół, a w międzyczasie piszemy projekt (wniosek typu KA229), podczas którego spotkają się uczniowie ze szkół zagranicznych, których pedagodzy uczęszczali z nami na kurs we Florencji. Natomiast w Akcji KA1 aplikujemy razem z partnerem fińskim, również poznanym na szkoleniu. Projekt, który właśnie zamykamy, przyczynił się do otwarcia naszych progów na Europę i innowacyjność w edukacji.

Już dziś zapraszamy wszystkich do śledzenia działań projektowych!