Magdalena Kopeć

Nauczyciel historii Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel historii i społeczeństwa

DYŻUR

Poniedziałek, godz. 16:20 - 17:00

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

22 lipca

Koła zainteresowań

  • "Filmowe czwartki" - dobre kino z historią w tle
  • "Prawo, głupcze!"
  • Przed maturą
  • Transport 77 - badawczy projekt historyczny