Jolanta Sowińska-Gogacz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DYŻUR

Środa, godz. 15:00-15:30.

Istnieje możliwość umówienia się z nauczycielem w innym, dogodnym terminie (mail, telefon).

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem we wskazanym terminie przez sekretariat. Inny termin należy uzgodnić z nauczycielem osobiście.

Imieniny

15 czerwca

Koła zainteresowań

  • Miasto Litzmanna - Łódź w czasie II wojny światowej
  • Wierszykowo