Dominika Góreczna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DYŻUR

Środa, godz. 12:00-13:00

Rodzice proszeni są o umawianie się z nauczycielem osobiście za pomocą poczty e-mail (przynajmniej dzień przed wyznaczonym terminem).

Imieniny

6 lipca