18 lipca

Uczniowe

Myśliński Kamil

Piekarski Kamil

Skrzypek Szymon

Skulimowski Szymon