Stypendium Ministra Edukacji dla Jarka Kozioł

Anna Suchodolska 19.03.2018

Jarek Kozioł, uczeń 3c naszego gimnazjum, otrzymał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 marca  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stypendia wręczała pani minister Anna Zalewska. Nagrodzonych zostało 80 najzdolniejszych uczniów z całego kraju, w tym trójka uczniów z województwa łódzkiego, a między nimi nasz uczeń Jarosław Kozioł.

Jarek osiąga od klasy pierwszej bardzo wysokie wyniki w nauce (średnia 5, 80 na koniec klasy drugiej). Jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Osiąga również sukcesy w sporcie, biorąc udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. W latach 2015/16 oraz 2016/17 był laureatem konkursu na najlepszego Ucznia- Sportowca. W tym roku otrzymał stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Łodzi ("Mia100 Zdolnych") oraz stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia sportowe.

Jarku, gratulujemy Ci kolejnego sukcesu. Cieszymy się, że możemy Ci towarzyszyć na Twojej edukacyjnej drodze.